Rozwiązanie umowy o pracę

rozwiązanie umowy o pracę

Niestety, zawirowania gospodarcze spowodowane koronawirusem powodują w wielu przedsiębiorstwach bardzo poważne trudności finansowe. Częstym, a czasami koniecznym, działaniem w takiej sytuacji jest zmniejszenie liczby zatrudnionych, co ma ograniczyć koszty działalności w trudnym okresie. Warto więc w takiej sytuacji przedstawić tryb postępowania w sytuacji otrzymania wypowiedzenia oraz możliwych uprawnień pracownika.