Blog prawniczy. Witam

blog prawniczy

Witam na nowym blogu poświęconym zagadnieniom z zakresu różnych dziedzin prawa. Postaram się przybliżyć tematy ważne dla większości czytelników oraz takie, które zainteresują węższe grono osób. Moje wpisy będą dotyczyć głównie zagadnień, którymi zajmowałem się w praktyce zawodowej lub które leżą w kręgu moich szczególnych zainteresowań. Będę się starał w sposób przystępny wyjaśniać zawiłości prawnych regulacji prezentując poglądy doktryny, orzecznictwo a także własną analizę poruszonych problemów.

 

Dominować będzie tematyka z zakresu prawa pracy. W szczególności dotycząca umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, pozapracowniczych form zatrudnienia czy odpowiedzialności materialnej pracowników. Uwzględnię również procesowe aspekty sporów pracowniczych, zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy.

Wpisy poświęcone spółkom prawa handlowego koncentrować się będą na charakterystyce danych spółek. Głównymi tematami będzie odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wewnętrznych stosunków między wspólnikami. Nie zabraknie też tematów poświęconych wybranym szczegółowym problem pojawiającym się na tle funkcjonowania spółek oraz procedurom łączenia, podziałów i przekształceń spółek.

Wiele osób zainteresują zapewne wpisy poświęcone problematyce wspólnot mieszkaniowych, zwłaszcza że dynamiczny rozwój branży budowlano-deweloperskiej spowodował, iż obecne przepisy, powstałe wiele lat temu, wydają się nie odpowiadać ilości i złożoności problemów. Poruszone przeze mnie problemy obejmować będą zarówno te najczęściej dostrzegane przez doktrynę, jak również zaobserwowane przeze mnie jako członka wspólnoty mieszkaniowej.

Pojawią się też opracowania zagadnień regulowanych Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przy czym skoncentruję się na majątkowych ustrojach małżeńskich, odpowiedzialności za długi małżonka oraz obowiązkach alimentacyjnych.

Rozpocznę jednak dwoma krótkimi wpisami na temat usług prawnych. Pierwszy przedstawi najistotniejsze, moim zdaniem, cechy udanej współpracy kancelarii z przedsiębiorcą. Drugi zawierać będzie wskazówki dla osób potrzebujących pomocy prawnika, czyli na co zwrócić uwagę przy jego wyborze.

 

Zapraszam do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *