Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę

Posted on
rozwiązanie umowy o pracę

Niestety, zawirowania gospodarcze spowodowane koronawirusem powodują w wielu przedsiębiorstwach bardzo poważne trudności finansowe. Częstym, a czasami koniecznym, działaniem w takiej sytuacji jest zmniejszenie liczby zatrudnionych, co ma ograniczyć koszty działalności w trudnym okresie. Warto więc w takiej sytuacji przedstawić tryb postępowania w sytuacji otrzymania wypowiedzenia oraz możliwych uprawnień pracownika.

Wspólnoty mieszkaniowe

Wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Posted on
wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy rozumieć jako temat dotyczący wynagrodzenia zarządu ustawowego (właścicielskiego) oraz zarząd powierzonego (zarządcy). Niniejszy wpis dotyczy obu form zarządu. Wynagrodzenie zarządcy Wynagrodzenie zarządcy określa umowa o zarząd, która z cywilistycznego punktu widzenia jest umową o świadczenie usług. Na mocy art. 750 k.c. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Czynności przekraczające zwykły zarząd i czynności zwykłego zarządu

Posted on
czynności przekraczające zwykły zarząd

Czynności zwykłego zarządu Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Czynności przekraczające zwykły zarząd podejmuje zarząd po uzyskaniu zgody wspólnoty w formie uchwały właścicieli lokali. Uchwała wyraża zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Podział na czynności zwykłego i przekraczającego zwykły […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowanie jej sprawami

Posted on
reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnotą mieszkaniową. Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowanie jej sprawami Zarząd wspólnotą mieszkaniową to przede wszystkim reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowanie jej sprawami. Według ustawy (art. 21 ust. 1 u.w.l.) reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowania jej sprawami to funkcja, którą wykonuje jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd. Przepis ten dotyczy jedynie zarządu właścicielskiego, ale na mocy art. […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Członek zarządu a zarządca. Kto może sprawować zarząd ?

Posted on
członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej a zarządca. Kto może sprawować zarząd wspólnotą mieszkaniową ? Członkowie zarządu W pierwszej kolejności przyjrzymy się regulacjom w powyższym temacie w zakresie zarządu właścicielskiego (ustawowego). Zarząd wspólnotą mieszkaniową wiąże się oczywiście z wyborem osób sprawujących ten zarząd. Członkiem zarządu właścicielskiego mogą być tylko osoby fizyczne, czyli mówiąc w uproszczeniu – ludzie. […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Zarząd wspólnotą mieszkaniową

Posted on
zarząd wspólnotą mieszkaniową

Zarząd wspólnotą mieszkaniową Wpis poniższy rozpoczyna cykl artykułów pt. Zarząd wspólnotą mieszkaniową. Z uwagi na obszerność tej problematyki poruszone mogą być tylko niektóre z licznych związanych z tym zagadnień. W ramach tego tematu będą omówione następujące kwestie: Pojęcie zarządu. Zarząd właścicielski i powierzony Kto może sprawować zarząd wspólnotą mieszkaniową ? Reprezentacja i kierowanie sprawami wspólnoty […]

Spółki

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Posted on
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej jest istotnym zagadnieniem z punkt widzenia wspólników. W poniższym wpisie postaram się możliwie jasno wyjaśnić te kwestie. Wspólnicy odpowiadają solidarnie Przepis art. 864 (Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie), ustanawia rodzaj odpowiedzialności wspólników wobec osób trzecich. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej to odpowiedzialność solidarna, w której kilku dłużników jest […]

Spółki

Spółka cywilna. Cel powstania, wspólnicy, majątek

Posted on
wspólnicy spółki cywilnej

Cel powstania, wspólnicy spółki cywilnej i jej majątek będą tematem kolejnego wpisu na temat spółki cywilnej. Cel powstania Definicja umowy spółki zawarta w art. 860 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że „przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów”. Powstanie spółki może […]

Spółki

Spółka cywilna – istota spółki cywilnej

Posted on
spółka cywilna

Istota spółki cywilnej Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, jest w istocie nie tyle regulowaną prawnie majątkowo-osobową formą organizacyjną, ale umową. Jest stosunkiem zobowiązaniowym, regulowaną w Kodeksie cywilnym, przepisami art. 860 – 875. Spółka cywilna nie ma tzw. podmiotowości prawnej, nie jest podmiotem praw i obowiązków. Tymi podmiotami są wspólnicy spółki. Powoduje to, że spółka […]