Spółki

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Posted on
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej jest istotnym zagadnieniem z punkt widzenia wspólników. W poniższym wpisie postaram się możliwie jasno wyjaśnić te kwestie. Wspólnicy odpowiadają solidarnie Przepis art. 864 (Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie), ustanawia rodzaj odpowiedzialności wspólników wobec osób trzecich. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej to odpowiedzialność solidarna, w której kilku dłużników jest […]

Spółki

Spółka cywilna. Cel powstania, wspólnicy, majątek

Posted on
wspólnicy spółki cywilnej

Cel powstania, wspólnicy spółki cywilnej i jej majątek będą tematem kolejnego wpisu na temat spółki cywilnej. Cel powstania Definicja umowy spółki zawarta w art. 860 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że „przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów”. Powstanie spółki może […]

Spółki

Spółka cywilna – istota spółki cywilnej

Posted on
spółka cywilna

Istota spółki cywilnej Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, jest w istocie nie tyle regulowaną prawnie majątkowo-osobową formą organizacyjną, ale umową. Jest stosunkiem zobowiązaniowym, regulowaną w Kodeksie cywilnym, przepisami art. 860 – 875. Spółka cywilna nie ma tzw. podmiotowości prawnej, nie jest podmiotem praw i obowiązków. Tymi podmiotami są wspólnicy spółki. Powoduje to, że spółka […]

Spółki

Spółki oraz podział spółek

Posted on
spółki rodzaje

Spółki Pierwszy wpis na temat spółki będzie przedstawiał podział spółek oraz wyjaśniał istotę spółki cywilnej oraz spółek handlowych. Nie będzie to oczywiście dokładna analiza regulacji prawnych ale przedstawienie najważniejszych cech. Pojęcie spółki Spółka – w najszerszym rozumieniu – jest formą organizacji majątku i osób (np. fizycznych, prawnych) mającą zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. W […]