Wspólnoty mieszkaniowe

Wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Posted on
wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy rozumieć jako temat dotyczący wynagrodzenia zarządu ustawowego (właścicielskiego) oraz zarząd powierzonego (zarządcy). Niniejszy wpis dotyczy obu form zarządu. Wynagrodzenie zarządcy Wynagrodzenie zarządcy określa umowa o zarząd, która z cywilistycznego punktu widzenia jest umową o świadczenie usług. Na mocy art. 750 k.c. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Czynności przekraczające zwykły zarząd i czynności zwykłego zarządu

Posted on
czynności przekraczające zwykły zarząd

Czynności zwykłego zarządu Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Czynności przekraczające zwykły zarząd podejmuje zarząd po uzyskaniu zgody wspólnoty w formie uchwały właścicieli lokali. Uchwała wyraża zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Podział na czynności zwykłego i przekraczającego zwykły […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowanie jej sprawami

Posted on
reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnotą mieszkaniową. Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowanie jej sprawami Zarząd wspólnotą mieszkaniową to przede wszystkim reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowanie jej sprawami. Według ustawy (art. 21 ust. 1 u.w.l.) reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej i kierowania jej sprawami to funkcja, którą wykonuje jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd. Przepis ten dotyczy jedynie zarządu właścicielskiego, ale na mocy art. […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Członek zarządu a zarządca. Kto może sprawować zarząd ?

Posted on
członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej a zarządca. Kto może sprawować zarząd wspólnotą mieszkaniową ? Członkowie zarządu W pierwszej kolejności przyjrzymy się regulacjom w powyższym temacie w zakresie zarządu właścicielskiego (ustawowego). Zarząd wspólnotą mieszkaniową wiąże się oczywiście z wyborem osób sprawujących ten zarząd. Członkiem zarządu właścicielskiego mogą być tylko osoby fizyczne, czyli mówiąc w uproszczeniu – ludzie. […]

Wspólnoty mieszkaniowe

Zarząd wspólnotą mieszkaniową

Posted on
zarząd wspólnotą mieszkaniową

Zarząd wspólnotą mieszkaniową Wpis poniższy rozpoczyna cykl artykułów pt. Zarząd wspólnotą mieszkaniową. Z uwagi na obszerność tej problematyki poruszone mogą być tylko niektóre z licznych związanych z tym zagadnień. W ramach tego tematu będą omówione następujące kwestie: Pojęcie zarządu. Zarząd właścicielski i powierzony Kto może sprawować zarząd wspólnotą mieszkaniową ? Reprezentacja i kierowanie sprawami wspólnoty […]