Oferta

Oferta dla Klienta indywidualnego

W ramach usług świadczonych Klientom indywidualnym oferuję pomoc prawną o szerokim spectrum zagadnień, a szczególnie w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Poniższy wykaz ma charakter przykładowy i zawiera zagadnienia, z którymi najczęściej spotykałem się w praktyce zawodowej.

Prawo cywilne

 • odszkodowania majątkowe, spory z ubezpieczycielami
 • prawo konsumenckie, roszczenia z gwarancji i rękojmi
 • prawo rzeczowe: spory graniczne, zasiedzenie, służebności, droga konieczna, użytkowanie
 • umowy pożyczki
 • darowizna
 • umowa zlecenia
 • umowa najem, dzierżawa

Prawo spadkowe

 • dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapisy
 • przyjęcie, odrzucenie spadku
 • zachowek, wydziedziczenie
 • umowy dotyczące spadku
 • dział spadku

Prawo rodzinne

 • małżeńskie ustroje majątkowe
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • podział majątku, rozliczenia majątkowe pomiędzy małżonkami
 • obowiązki alimentacyjne

Prawo pracy

 • spory na tle rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarka)
 • odpowiedzialność materialna pracowników (szkoda wyrządzona pracodawcy, szkoda w mieniu powierzonym)
 • spory o uznanie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło czyli tzw. śmieciówki) za umowy o pracę
 • spory na tle nagan, upomnień i kar pieniężnych udzielonych pracownikowi
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji
 • prawa i obowiązki wynikające z finasowania pracownikowi szkoleń przez pracodawcę

Oferta dla firm

Wielość branż w gospodarce rynkowej powoduje, iż profil działalności podmiotów gospodarczych jest niezwykle różnorodny; tak samo jak obszary prawa, w ramach których podmioty te funkcjonują. Jednakże każdy przedsiębiorca, bez względu na rodzaj działalności, spotyka się z grupą podobnych zagadnień, które niejednokrotnie bywają kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych. Poniżej przykładowe tematy, które pomogę opracować zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnej firmy.

 • przygotowanie i asysta w negocjowaniu umów handlowych
 • zakładanie, zmiany, przekształcenie spółek prawa handlowego
 • doradztwo w zakresie stosunków wewnętrznych w spółkach
 • najem, dzierżawy, timeshare, użytkowanie
 • umowy zlecenia, umowy o dzieło, pozapracownicze formy zatrudnienia– warunki i wymogi
 • umowy agencyjne
 • umowy pracownicze i kontrakty menadżerskie
 • umowy o roboty budowlane
 • spory na tle rozliczeń z kontrahentami, windykacja i egzekucja
 • doradztwo w zakresie wdrażania systemów IT w przedsiębiorstwach
 • organizacja i prowadzenie szkoleń
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej w Internecie

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych i administratorów

Przepisy regulujące funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w momencie ich powstawania dotyczyły jedynie niewielkiej grupy osób. Gwałtowny rozwój branży budowlano-deweloperskiej spowodował, iż obecnie przepisy te dotyczą tysięcy wspólnot mieszkaniowych i milionów osób będących ich członkami. Pomimo tego wspólnoty mieszkaniowe nie doczekały się rewizji przepisów i całościowej regulacji. Stan ten powoduje w praktyce wiele problemów, w połączeniu ze słabą znajomością obowiązującego prawa prowadzi to często do paraliżu funkcjonowania wspólnot lub konfliktów, których można uniknąć poprzez poprawne korzystanie z obowiązujących aktualnie przepisów. W ramach świadczonych usług, możecie Państwo liczyć na moją pomoc m.in. w następujących sprawach:

 • spory z zarządami oraz administratorami wspólnot mieszkaniowych,
 • spory wspólnot mieszkaniowych z członkami wspólnot,
 • windykacja i egzekucja należności wobec wspólnot mieszkaniowych,
 • doradztwo i spory na tle uchwał członków wspólnot,
 • pomoc w pracach zarządu wspólnoty i w trakcie zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie zebrań członków wspólnot, redagowanie uchwał, ocena skuteczności,
 • spory wspólnot mieszkaniowych z kontrahentami (firmy sprzątające, dostawcy mediów, serwisanci),
 • doradztwo w zakresie negocjowania umów z kontrahentami wspólnot mieszkaniowych
 • opracowywanie statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych wspólnoty,
 • szkolenia dla zarządów z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

 

 

 

Zadzwoń +48 880 199 888 lub wyślij wiadomość.