Radca prawny Kraków

O MNIE

Jestem radcą prawnym od 2011 roku zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (zobacz: https://oirp.krakow.pl/radcy/). Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miałem okazję praktykować pod kierunkiem znakomitych prawników przy bezpośredniej obsłudze prawnej przedsiębiorstw o szerokim spektrum działalności. Od 2012 roku prowadzę własną Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczę pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz spółek handlowych.

 

Moje doświadczenie

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w bezpośredniej oraz zdalnej obsłudze podmiotów gospodarczych m.in. z branży motoryzacyjnej, zarządzania nieruchomościami, kolportażu, kosmetycznej, spedycyjno-logistycznej. W działalności zawodowej prowadziłem postępowania windykacyjne, spory na tle nienależytego wykonywania kontraktów, jak również procesy z zakresu prawa rzeczowego. Niemal przez cały okres aktywności zawodowej do moich podstawowych zadań należą przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym oraz asysta przy negocjowaniu kontraktów handlowych.

Mam doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego w zakresie wynikającym z Kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Miałem okazję wielokrotnie przygotowywać zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy, redagować uchwały i protokoły, obsługiwać postępowania rejestrowe. Nieobce są mi także kwestie związane z zakładaniem, zmianami i przekształcaniem spółek handlowych oraz inne działania wewnątrzkorporacyjnych.

Ponadto, mam praktykę w prowadzeniu i opiniowaniu spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy, w szczególności dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, zmiany warunków zatrudnienia i pozapracowniczych form świadczenia pracy. W praktyce zawodowej spotykałem się też z zagadnieniami zbiorowego prawa pracy.

 

Współpraca z Klientem

W trakcie obsługi podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych nauczyłem się stale współpracować z Klientem dla osiągnięcia jak najlepszego efektu. Podstawowym warunkiem udanej współpracy według mnie jest stały kontakt z Klientem we wszelkich formach, jakie umożliwiają nam współczesne technologie. Ponadto, Klient powinien mieć możliwość na bieżąco śledzić i kontrolować przebieg prowadzonej sprawy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom moja Kancelaria umożliwia zdalny dostęp do wszystkich akt sprawy za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Gorąco wierzę, iż współpraca z moją Kancelarią pozwoli Państwu rozwiązać bieżące problemy i uniknąć wielu trudności w przyszłości, co wymiernie przyczyni się do sprawnej realizacji zamierzonych przez Państwa celów.

 

Zapraszam do współpracy.

Jeśli masz pytanie, zadzwoń pod nr +48 880 199 888 lub napisz wiadomość.